Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Redovno sipanje merkaptana u distributivnu mrežu
 

 U toku godine distributer redovno u mrežu sipa odorant-merkaptan, po planu odorizacije, jednom mesečno do dva puta ukoliko se ukaže potreba posebno u zimskim mesecima kad je veća potrošnja gasa.

Postavio dana 07. 04. 2009. administrator

U planu investicije u gasovod
   Predviđenim planom investicija za 2009 godinu, distributer je u ovoj godini planirao da izgradi  na sadašnjoj gasovodnoj mreži, dužine preko 330 km,  proširenje mreže u delovima naselja ili industrijskih zona gde je neophodno doći do novih individualnih ili industrijskih potrošača.
Postavio dana 31. 03. 2009. administrator

Nominacija za priznanje ’’KAPETAN MIŠA ANASTASIJEVIĆ’’
   Javno predizeće za distribuciju gasa’’Ingas’’ novinovano je za priznanje za ostvarene rezultate u afiramaciji preduzetničke kulture i stvaralaštva na području Regionalne privredne komore Srema.
Postavio dana 31. 03. 2009. administrator

Daljinsko očitavanje tehnološki unapređuje distribuciju gasa
   

               Pilot projekat daljinskog očitavanja koje je distributer uradio za Blok 63 i 25 industrijskih potrošača omogućio je lakše očitavanje potrošnje u delu naselja koje je gusto naseljeno sa stanovima koji su često zaključani i merači nedostupni radnicima koji očitavaju,  ili u industrijskoj zoni gde je velika razuđenost fabrika u dve zone.

Postavio dana 23. 03. 2009. administrator

Kontrola nepropusnosti mreže
 

 Dolazak proleća na neki način označava i početak radnji distributera na kontroli nepropusnosti mreže, jednom od najvažnijih zadataka u okviru investicionog održavanja gasovodne mreže.

Postavio dana 23. 03. 2009. administrator

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Dalje >>

Design & development "Solution" 2008. All rights reserved. Optimized for Internet Explorer 6+