Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Акцијска цена прикључака Г-2,5, Г-4 и Г6

Акција ће се спроводити у времену од 15.07. до 15.10.2017 године, у ком периоду ће се закључивати уговори за израду прикључака, по следећим ценама, са урачунатим порезом на додату вредност:   

 

-  Типски прикључак Г-2,5 .......... 51.500,00 динара

-  Типски прикључак Г-4 ............. 51.500,00 динара

-  Типски прикључак Г-6.............. 60.000,00 динара

 

Наведени попуст важи за уговорено плаћање одмах.

Попуст се може применити и за уговорено плаћање у шест месечних рата, при чему се утврђена цена увећава за 4,9%, са обавезом уплате 35% уговорене цене одмах по потписивању уговора.

Ова Одлука се примењује само за уговоре закључене у периоду спровођења акције.

_____________________________________________

 

Акцијска цена за Г-2,5 и Г-4 прикључке за плаћање одмах и на

6 рата:

 

Плаћање одмах:           51.500,00

Енергетска сагласност: 1.800,00 

Укупно:                          53.300,00

________________________________________________________ 

 

Плаћање на 6 рата:

 

35% одмах:           18.908,00

Енерг. сагласност: 1.800,00

Одмах укупно:    20.708,00      

 

6 рата по:               5.852,50

 

Укупно:                 55.823,00

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА:

  1. ИЗВОД ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ (СО ШАЛТЕР 15.)
  2. ЛИЧНА КАРТА

За све информације у вези приључка позвати број телефона: 022/552-157

 

Potavio dana 11. 07. 2017. administrator

Design & development "Solution" 2008. All rights reserved. Optimized for Internet Explorer 6+